24 септември 2010

Birthday Surprise :)

Имах рожден ден... Събудих се сутринта загледах очаквателно жена ми,
но очевидно беше забравила...

Децата също бяха забравили...

Представете си с какви чувства отидох на работа. Но когато влязох в
кабинета  си, секретарката Юлия ме поздрави нежно:

"Добро утро шефе, честит рожден ден!"

И аз се почувствах доста по-добре и отново хвърлих на Юлия оценяващ
поглед.

Някъде по средата на деня Юлия се приближи към мен и ми каза с
чувствен глас:

"Шефе, навън времето е чудесно, хайде да отидем заедно на обяд! 
Все пак имате рожден ден".

И отидохме.

След третото мартини Юлия ми каза отново с чувствен глас:

 "Шефе, елате у нас нагости. Няма спешни задачи в работата, а вие имате
рожден ден!"

 И ние отидохме. Когато стигнахме, Юлия ми прошепна в ухото:

 "Шефе, седнете на дивана, а аз ще отида да облека нещо по удобно!"

 И тя излезе от стаята.

След около 5 минути вратата се отвори и влезе Юлия с торта, а след нея
моята жена, децата, родителите, тъщата и тъста, колегите, приятелите и 
много  други.

 А аз седях на дивана...  Гол...